Chene

 1. Chene FirmFit Rigid Herringbone CW1317 Luxury Vinyl Flooring

  Chene FirmFit Rigid Herringbone CW1317 Luxury Vinyl Flooring

  Price M2
  £34.80
  Pack Price
  Pack price £79.00 £65.83
  Pack Size
  2.27m2
 2. Chene FirmFit Rigid Herringbone CW1434 Luxury Vinyl Flooring

  Chene FirmFit Rigid Herringbone CW1434 Luxury Vinyl Flooring

  Price M2
  £34.80
  Pack Price
  Pack price £79.00 £65.83
  Pack Size
  2.27m2
 3. Chene FirmFit Rigid Herringbone CW1435 Luxury Vinyl Flooring

  Chene FirmFit Rigid Herringbone CW1435 Luxury Vinyl Flooring

  Price M2
  £34.80
  Pack Price
  Pack price £79.00 £65.83
  Pack Size
  2.27m2
 4. Chene FirmFit Rigid Herringbone CW1447 Luxury Vinyl Flooring

  Chene FirmFit Rigid Herringbone CW1447 Luxury Vinyl Flooring

  Price M2
  £34.80
  Pack Price
  Pack price £79.00 £65.83
  Pack Size
  2.27m2
 5. Chene FirmFit Rigid Herringbone CW1683 Luxury Vinyl Flooring

  Chene FirmFit Rigid Herringbone CW1683 Luxury Vinyl Flooring

  Price M2
  £34.80
  Pack Price
  Pack price £79.00 £65.83
  Pack Size
  2.27m2
 6. Chene FirmFit Rigid Herringbone CW1860 Luxury Vinyl Flooring

  Chene FirmFit Rigid Herringbone CW1860 Luxury Vinyl Flooring

  Price M2
  £34.80
  Pack Price
  Pack price £79.00 £65.83
  Pack Size
  2.27m2
Set Descending Direction